Newsletter nr. 55 – April 1st, 2011

Newsletter header

Beste vaarvrinden, dear members,

Introductie
Ook uwer bestuur heeft de lentekriebels in het lijf en vond de tijd rijp om snelstens bijeen te komen voor het delen van onze gemeenschappelijke passie en het maken van plannen voor de Summermeeting 2011. En zo kwam het dat gisteravond traditiegetrouw is neergestreken in de Scheldestraat te Amsterdam om aldaar in een herberg onder genot van enige drank en spijzen het voorjaarsberaad te doen laten plaatsvinden. Dit keer eens niet in ‘t Vliegertje, maar op z’n Frans bij Richard.
Het zou een uitermate ontspannen, plezierige en bovenal vruchtbare avond worden.
Een eenduidig resumé van deze avond is moeilijk te reproduceren omdat in het vijf uur durende voorjaarsberaad een breed scala aan inspirerende onderwerpen over de tafel zijn geweest en op menige queeste het glas is geheven.
Twee zaken evenwel zijn vanuit collectief belang aan jullie op te melden:

1. Boek Alcyone Odyssee
Er is goede voortgang geboekt. De redactiecommissie heeft thans ruim 100 pagina’s aan waarheidsvinding geproduceerd. De outline/dummy ziet er al werkelijk prachtig uit. De hoofdstructuur en indeling ligt inmiddels vast. In vijf hoofdstukken of wellicht delen, e.e.a. afhankelijk van de uiteindelijke omvang, worden de designer Ir. Max Gunning, de ontwerp-en technische aspecten, de Valentijn Scheepswerf Gerardus Majella, het Stamboek der Gunning-jachten en de owners en hun zeereizen van Noordpolderzijl tot aan Kaap de Goede Hoop beschreven. Het wordt een compleet 5-luik standaardwerk in een fraai gebonden uitvoering. De uitgave zal een sterk doorgevoerde combinatie van beeld (foto’s, illustraties, tekeningen) en taal (beschrijvingen, chronologische overzichten, verhalen) kennen. Alle Gunning-jachten worden in het Stamboek uitgebreid beschreven en voor het nageslacht vastgelegd. Hiervoor is dringend jullie hulp nodig, omdat lang niet alle historie van elk jacht bij ons bekend is en vooral niet over de afgelopen 20 jaar, waarin veel Alcyone’s en Cormoranten van eigenaar zijn gewisseld. Vorig jaar is een ieder van jullie al reeds aangeschreven onder bijvoeging van een standaardformat, met het verzoek deze aan te vullen en terug te sturen. Ongeveer een derde is tot op heden binnen en verwerkt.
Het verzoek aan jullie is thans alle relevante gegevens alsnog in de komende maanden per e-mail aan te leveren bij de voorzitter, zulks onder bijvoeging van een recente en goede jpeg kwaliteit foto van het jacht (liefst zelfs meerdere al dan niet gescande foto’s bijvoorbeeld van vroeger, van uitgevoerde restauraties etc.).
Binnen een paar weken wordt je het format nog eenmaal toegezonden. Het zou werkelijk zonde zijn dat jullie jacht nauwelijks beschreven zou staan in dit standaardwerk, dat ook ex-owners graag in hun bezit willen krijgen als tastbare herinnering aan reeds vervlogen tijden. Het blijkt namelijk, dat veel oud-eigenaren nog dierbare gevoelens koesteren jegens hun Gunning-jacht en het daarbij behorende tijdsbeeld. We hopen te mogen bouwen op jullie welwillende medewerking in dezen.

2. Summermeeting 2 juli 2011
UK Our traditional Summermeeting will be organized in the weekend of the 2th of July 2011 at Stavoren. Some later because of the Oerol-festival at Terschelling.
NL De Summermeeting zal plaatsvinden in het weekend van zaterdag 2 juli 2011 te Stavoren, dus noteer ‘m alvast in je agenda. We zijn wat opgeschoven in verband met Oerol, dat op de rol staat voor 17 t/m 26 juni 2011. Zoals te doen gebruikelijk wordt in de loop van de vrijdagavond verzameld in de gemeentelijke haven.

Note: Dit jaar worden 3 Gunning-jachten (met bouwplaatje1961) aldus 50 jaar en voldoen deze jachten in principe aan de algemene toelatingscriteria van het Nationaal Register Varende Monumenten om te worden opgenomen in de schepenlijst Historische Casco’s. Het gaat om de jachten:
L74 Cicci (total loss opgelegd in Puerto Cortes/ Honduras, ergo in memoriam)
L75 Ceacilia (thans in restauratie te Lelystad)
L76 Zeekoet (ziet er weer piekfijn uit en is one of the prides of the fleet)

3. Reageer tijdig s.v.p., dit is géén 1 april-grap!
We zijn doelbewust vroeg met onze aankondiging van en invitatie voor het evenement, op veler verzoek overigens, opdat een ieder het weekend tijdig in zijn/haar al dan niet geleefde agenda kan inplannen. Graag per omgaande een berichtje of jullie deelnemen aan de Summermeeting en met hoeveel opstappers en eters voor het Captainsdinner op de zaterdagavond. We gaan dit jaar iets specials doen in de vorm van een relaxte zeiltocht van X naar XX op de zaterdag (weest niet bevreesd, geen Laaxum-concept dit jaar…). En daarvoor moet het een en ander worden georganiseerd en met zekere havenmeesters worden geregeld. Vandaar! Komt allen en hebt plezier in een zonovergoten omgeving met verstillende avonden of gezellige drukte, dus zoals te doen gebruikelijk met veel space for all.

Stavoren June 2010                             	 Palaver a/b Sayonara
Stavoren June 2010                                                                                                                                                                                                                 Palaver a/b Sayonara

 

 

hartelijke groet, all the best,

 

Arjen van Boekel en Joost van ’t Hull
Board Alcyone Circle