Laudatio/Erepenning – J. van ‘t Hull – July 2nd, 2011

Uitreiking Bronzen Erepenning 2011
De fraaie Bronzen Erepenning 2011 is speciaal voor de Alcyone Circle met enthousiasme en vakmanschap vervaardigd door goudsmid Douwe van der Velde te Beetsterzwaag.

Inleidend vertoog
Tot in de beginjaren tachtig was het te doen gebruikelijk dat de Fa. J.W. Valentijn en Zonen aan al de Rallydeelnemers een bronzen penning uitreikte. In die tijd werd nog om de 2 jaar een Rally georganiseerd.
Nadat in 1983 te Langeraar het allerlaatste Gunningjacht van de helling gleed – de Cormorant L109 ‘Lailah’ om precies te zijn – was het reeds gedaan met de glorietijd van de scheepswerf ‘Gerardus Majella’ van de familie Valentijn en dus ook met de mooie penning. De bronzen penning is voor het laatst in 1984 tijdens de Rally Enkhuizen/Medemblik door Wil Valentijn aan de deelnemende schippers van Gunningjachten overhandigd.
Nadien is door de Alcyone Circle nog wel eens overwogen dit kleinood in ere te herstellen, echter de teruglopende opkomst die zich zo rond de eind negentiger jaren ging manifesteren en de navenante kaspositie, lieten dit niet toe. Nu de Summermeeting (Rally) zich de afgelopen jaren weer mag verheugen op een gestage groei  van het aantal deelnemers, heeft het bestuur na ampel beraad besloten met ingang van 2011 een Bronzen Erepenning in het leven te roepen. Deze heeft veel gelijkenis met de Valentijn-penning van destijds, doch dient thans een ander doel. De Bronzen Erepenning is er namelijk niet voor alle deelnemers, maar voor slechts een enkeling, die samen met zijn/haar Gunningjacht binnen de Alcyone Circle of op enig aanpalend terrein, het onderscheid maakt. Mochten er in enig jaar geen buitengemene of anderszins memorabele zaken zijn te overwegen, dan wordt de Bronzen Erepenning in zulk een jaar logischerwijs ook niet uitgereikt.

 

Laudatio
In aanmerking nemende dat,

  • Het vijfde zomerlustrum van de Alcyone Circle, de 25ste Rally, een bijzonderheid mag heten;
  • Zulks nieuwsgierig maakt welke deelnemers van het eerste uur ook nu nog steeds present zijn;
  • Liefde voor Gunningjacht en loyaliteit jegens Alcyone Circle niet onopgemerkt mogen blijven;
  • Er in de zestiger jaren zowaar een manspersoon was die in een Alcyone II geen schip zag gloren;
  • Het aan zijn Friese echtgenote Dirkje te danken is, dat sindsdien dit schip en haar bemanning tot een van de  trouwste bezoekers van de Rally’s/Summermeetings mogen worden gerekend;
  • Enig tel- en rekenwerk onomstotelijk heeft doen vaststaan, dat Joost van ’t Hull met Vita Nova op een enkele keer na aan alle Rally’s heeft deelgenomen, hetgeen door geen ander wordt geëvenaard,

heeft het bestuur van de Alcyone Circle besloten de prachtige Bronzen Erepenning uit te reiken aan Joost van ’t Hull  (Alcyone II L72 ‘Vita Nova’)
met lof aan moeder Van ’t Hull voor haar vooruitziende blik en doortastend optreden in 1964 en haar vrouwelijke intuïtie voor wat schoonheid in verbondenheid betekenisvol is en zal blijven.

Hindeloopen, 2 juli 2011

Arjen van Boekel
Chairman Alcyone Circle