Laudatio – P. Hoogenberk – July 2nd, 2011

Newsletter header

Uitreiking Gulden Kettingslede aan Peter Hoogenberk

Alcyone II ‘Adriana van Texel’(L105)

LaudatioIn aanmerking nemende dat:

☺ Peter Hoogenberk evident liefhebber is van Gunning-jachten en de L105 in het bijzonder;
☺ De eenvoud en rariteiten van het jachtontwerp uit die tijd hem hooglijk aanspreken;
☺ In deze member een fervent deelnemer aan Summer- en Wintermeetings is gevonden;
☺ Zijn interesse en loyaliteit jegens de Alcyone Circle in hoge mate wordt geapprecieerd;
☺ De persoonlijke toegift in de vorm van een bijzonder cadeau en speech na de traditionele jaarlijks uitreiking van de Alcyone Circle Bokaal een verrijkend element tijdens de dis vormt;
☺ Passie en liefde voor de L105 hem siert, wetende dat z’n leeftijd hem waarlijk parten speelt;
☺ Peter Hoogenberk in geheel eigen stijl en op levendige wijze blijk geeft van de buitengewone band die er bestaat tussen Gunning-jachten en haar owners;
☺De Gulden Kettingslede deze bijzondere connectie en verbondenheid symboliseert,

is het bestuur van de Alcyone Circle Peter Hoogenberk zeer erkentelijk voor zijn enthousiasmerende bijdrage aan de instandhouding van de door haar georganiseerde ontmoetingen en wordt hem de Gulden Kettingslede toegekend met de bijbehorende titulair van: Lid in de Orde der Rally Ammiraelen van de Alcyone Circle.

 

Amsterdam, 2 juli 2011

Arjen van BoekelJoost van ‘t Hull

Chairman and AdministratorVice-chairman