Laudatio – I. Scheltema – July 6th, 2013

Uitreiking Alcyone Circle Bokaal 2013

Inleidend vertoog
Er is een stoutmoedige en onverdroten member in ons midden die destijds na de verkoop van het Gunningjacht aanvankelijk dacht, dat daarmee de Alcyone Circle episodisch beschouwende wel  als voltooid mocht worden aangemerkt. Niet dat onze member in kwestie er schoon genoeg van had, integendeel, maar het zou geen pas geven zonder Gunningjacht nog langer een  ‘member’ te kunnen zijn.  Zowaar een misvatting!
Het bestuur van de Alcyone Circle streeft niet louter en alleen naar het behoud en samenbrengen van de Gunningjachten als varend cultureel erfgoed, edoch tracht evenzeer een duurzame band tot stand te brengen tussen zowel de huidige alsook voormalige schippers en aanverwante zielen die met deze markante zeilschepen hebben mogen varen. Het is immers juist de liefde voor deze traditionele en veelzijdige stalen midzwaardjachten, de prachtige zeiltochten en de dierbare herinneringen en boordverhalen, die ons hier ook weer vandaag doet samenbrengen!


Laudatio
In aanmerking nemende dat,

  • op initiatief van Michiel van Marle, Bob van der Ploeg, F. Rempt en Frank Bueters in december 1963 een club van eigenaren van de toen 21 opgeleverde Gunningjachten werd opgericht en dat na enige discussie omtrent de naamgeving die ook de buitenlandse eigenaren moest aanspreken, werd gekozen voor de  Alcyone Circle en dat op zaterdag 25 juli 1964 in de jachthaven van de KNZRV Muiden de eerste zomer reünie is gehouden;
  • onze persoon  grosso modo kan worden gerekend tot een van de members van het eerst uur en zeker tot een van de trouwste deelnemers aan de Rally’s en Summer -en Wintermeetings vanaf 1966, zijnde het jaar waarin het Gunningjacht te Langeraar zou worden opgeleverd;
  • het Max Gunning him self was die extra aandacht gaf aan het single-handed kunnen zeilen van de Cormorant Marmara, welke  per slot van rekening in 1965/66 voor zijn nichtje op de scheepswerf Gerardus Majella van de Firma J.W. Valentijn & Zonen werd gebouwd;
  • dit nichtje in kwestie zich heeft laten ontvallen in april jongstleden 80 jaar te zijn geworden;
  • de Circle derhalve buitengewoon vereerd is onze persoon in kwestie als member in ons midden te mogen hebben,

heeft het bestuur van de Alcyone Circle besloten de prachtige kristallen Alcyone Circle Bokaal dit jaar met lof en rede uit te reiken aan IDA SCHELTEMA

Lauwersoog, 6 juli 2013

Arjen van Boekel & Joost van ‘t Hull
Bestuur Alcyone Circle