Laudatio – A. van Boekel & J. van ‘t Hull – July 6th 2013

Laudare Arjen van Boekel & Joost van ‘t Hull

20 jaar bestuurders Alcyone Circle

Beste mensen, het is mij een voorrecht jullie van ons 15 en 20 jarig ambtsjubileum in kennis te mogen stellen.
Voor de historici onder u, het begon allemaal zo.
Het zal januari 1992 geweest zijn dat ik Joost en zijn familie leerde kennen tijdens de Wintermeeting in het prestigieuze en chique Apollo Hotel in Oud Zuid.
De Alcyone Circle was op haar retour en Joost en de zijnen probeerden uit alle macht de boel bij elkaar te houden. Tot overmaat van ramp werd het mij toegestaan tijdens het lopend buffet een naar mijn idee interessante en wellicht leerzame videofilm te vertonen over de ingrijpende restauratie van Avalon. Verbijstering alom bij de leden. Dat hun jacht mogelijk ook zo iets te wachten stond stuitte aanvankelijk op veel ongeloof. Wil Valentijn had immers altijd gezegd dat Cortenstaal niet of nauwelijks kon roesten! Eenmaal een beetje van de schrik bekomen werden de ontluisterende beelden met de nodige alcoholische versnaperingen weggespoeld. Het was me het avondje wel, echter de basis was gelegd voor wat zou uitgroeien tot een uitermate plezierige samenwerking en een buitengewoon compagnon schap tussen Joost en mij.

Nog geen jaar later, dus in 1993, werden door ons tal van ambitieuze plannen en activiteiten gesmeed om de verworden Circle nieuw leven in te blazen. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat een aantal daarvan nog steeds in voorbereiding zijn, maar dat ter zijde! Er ontstond in ieder geval weer de nodige reuring in de tent en dat was hard nodig. Er word wel eens gevraagd wat ons drijft om de Circle al zo lang te dienen en wat onze overlevingsstrategie is. Welnu, die hebben we niet!
Joost en ik halen tot op de dag van vandaag onze inspiratie steevast uit de jaarlijkse werkbezoeken aan de horeca rond de Scheldestraat in Amsterdam. In menig restaurant worden we bij binnenkomst onmiddellijk herkend, met alle egards ontvangen en culinair in de watten gelegd. Dat is zeer nodig, immers het leiden van de Circle is lang geen sinecure en vergt veel geduld, diplomatie en creativiteit. Dus dat mag wat kosten.
De vraag die een kritische member nu mogelijk zou kunnen stellen waarom de Alcyone Circle immer financiële tekorten kent, is hiermee afdoende beantwoord!

Hoe het ook zij, Joost en ik doen inmiddels al weer zo’n 20 jaar pastoraal en bestuurlijk werk voor ons aller Circle.
En sinds 1994, dus ook al weer 15 jaar, als bestuurders duo.
Het voert te ver om alle hoogtepunten te noemen, maar de Millenium Wintermeeting eind 1999 in Drachten, de Special Wintermeeting 2002 in de eeuwenoude havezate Overcinge te Havelte en de Summermeeting 2012 in Hindeloopen kunnen zeker in de annalen worden bijgeschreven. Ik wil afsluiten met een welgemeend dankwoord aan Joost.
Met name Joost heeft gezorgd dat de Alcyone Circle eind jaren tachtig/begin jaren negentig overeind is gebleven. Hij zocht naarstig naar een medestander en maatje en heeft die in mijn persoon mogen vinden: betekenisvol toeval!
In de afgelopen jaren heeft Joost in de privésfeer veel te verstouwen gehad door hem dierbare naasten te moeten verliezen. Dat mag hier best even worden gezegd. Hij liet zich ondanks alle verdriet, ellende en nasleep niet uit het veld slaan en probeerde telkens op zijn manier de draad weer op te pakken: het leven gaat verder, alles stroomt….
Als vanzelfsprekend heb ik meer het voortouw genomen om de Alcyone Circle on going te houden zonder Joost voor de club te verliezen. Het typeert Joost dat hij mij het volle vertrouwen gaf, we wisten wat we aan elkaar hadden en dat we elkaar niet uit het oog zouden verliezen. Mooi, man.
Ook dit jaar zit het effe tegen omdat zijn schoonzus Karin en daarmee broer Henk met Vita Nova verstek moesten laten gaan. Het schip in z’n uppie varen was geen optie.
Toch is Joost present en vaart aan boord van Sayonara mee naar Juist.
“Omdat het altijd zo vreselijk leuk en gezellig is”, hoor ik Joost zeggen.
Hulde voor deze jongeman en dank aan Dirk en Marieke dat hij als bemanning en fokkenmaatje mag aanmonsteren op ons aller moederschip Sayonara!

 

Ik wens jullie allen een goede en behouden vaart en een prachtige zeiltocht naar Neuwerk!

 

Lauwersoog, 6 juli 2013

Arjen van Boekel
Voorzitter Alcyone Circle