Sail Amsterdam 1980 – Notice

SAIL AMSTERDAM 

Notitie voor de deelnemende A- en B-klasse schepen in Sail Amsterdam 1980.


Mijne Heren,

Met genoegen ontvingen wij uw positieve reaktie op de gezamenlijke S.T.A. – Sail Amsterdam uitnodiging om deel te nemen met uw schip aan Sail Amsterdam 1980, en de Cutty Sark international Tall Ships Races 1980 (voor zover dit laatste op u van toepassing is).

Uw deelname zal ongetwijfeld bijdragen om van zowel de races als van Sail Amsterdam 1980 een bijzondere gebeurtenis te maken.

Tot op heden hebben zich ca. 8 A-klasse schepen aangemeld en 125 B-klassers, naast de binnenlandse zeilvloot van authentieke gerestaureerde vaartuigen, welke zo’n 600 deelne- mers omvat.

De organisatie rondom Sail Amsterdam 1980 neemt thans vaste vormen aan.

Bijgesloten treft u het definitieve programma aan.

De reakties uit binnen- en buitenland en de belangstelling van de pers zijn zodanig dat gedurende Sail Amsterdam ongeveer één miljoen bezoekers in de haven van Amsterdam worden verwacht.

Gaarne brengen wij hierbij het volgende onder uw aandacht een en ander boorzover op u van toepassign:

 1. De finish van de Cutty Sark International Tall Ships Race 1980 (deel 2: Frederikshavn – Amsterdam):
  De finishlijn is 286º rechtwijzend vanaf het booreiland (Noordwijk) op ongeveer 52º 16’ N, 4º 17’ E op een afstand van 3 mijl.
  In deze positie bevindt het booreiland zich in lijn met de vuurtoren van noordwijk aan Zee.
  Het is de bedoeling dat de schepen het REM-eiland over bakboord zullen ronden en de kust zullen naderen zo dicht als nautisch verantwoord is.
 2. Tijdschema voor 6 augustus (Parade of Sail):
  06.00 uur               – loodsstation IJmuiden
  08.00-10.00 uur  – schutten; en formeren van de parade of Sail naar Amsterdam
  12.00 uur              – passage Hembrug
  13.00 uur              – afmeren in de IJ-haven te AmsterdamAlgemene opmerking:
  – Afstand Kaap Skagen – Amsterdam 377 zeemijl.
  – Bij Noordoosten wind zullen de schepen mogelijk finishen op 3 of 4 augustus, bij zuidenwind op 5 of 6 augustus. Op 6 augustus zal de race eventueel voortijdig worden afgebroken
  – B-klassers kunnen – indien zij niet deel willen nemen aan de “Parade of Sail” – direkt doorvaren naar Amsterdam. In sommige gevallen is het mogelijk een ligplaats te krijgen tot het moment van de “Parade of Sail” in Velsen of in IJmuiden.- Schepen van meer dan 200 thames ton en A-klassers worden verzocht op zee te bli- jven tot de ochtend van 6 augustus om dan gezamenlijk in de Parade of Sail op te stomen / zeilen naar Amsterdam.
 3. Te IJmuiden zullen liaison-officieren (Koninklijke Nederlandse Marine) ten behoeve van de A-klasse schepen beschikbaar zijn. B-klasse schepen zullen te Amsterdam door hun liaison-officieren worden bezocht.
 4. De volgende diensten zullen door de organisatie gratis ter beschikking van de deelne- mers worden gesteld:
  – loodsdiensten
  – sleepbootassistentie
  – afvalverwijdering
  – er is geen havengeld verschuldigd
  – vrij openbaar vervoer voor bemanningsleden op vertoon van de uit te reiken Sail Amsterdam badge (deze worden bij aankomst in de IJ-haven verstrekt).
 5. A-klasse schepen zullen – voor zover dit technisch realiseerbaar is – worden voorzien van telefoonaansluitingen. Voor deze schepen is het tevens mogelijk – zij het in beperkte mate – gebruik te maken van de carpool van de organisatie Sail ‘80. Een en ander is gerelateerd aan de omvang van de bemanning.
 6. De prijsuitreiking van de Tall Ships race zal geschieden op brijdag 8 augustus te 14.30 uur in de Nieuwe Kerk door Hare Majesteit Koningin Beatrix. Te 16.00 uur zal Hare Majesteit alle gezagvoerders ontvangen in het nabij gelegen Koninklijk Paleis.
 7. De officiele ontvangst door de Burgemeester van Amsterdam voor de gezagvoerders zal gehouden worden op donderdag 7 augustus om 19.00 uur in het Scheepvaart Museum.
 8. Tijdens het verblijf te Amsterdam worden de schepen verzocht zich te pavoiseren en ‘s avonds geillumineerd te zijn.
 9. Gedetailleerde informatie omtrent Sail Amsterdam 1980, met betrekking tot bin- nenkomst te IJmuiden, Parade of Sail, ligplaatsen te Amsterdam, diverse aktiviteiten voor de bemanningen etc., zal worden verstrekt middels het Captain’s handbook, dat u eind juni zal worden toegezonden.
 10. Te Frederikshavn zal voor de start van de race naar Amsterdam door de plaatselijke organisatie tesamen met de S.T.A. een Captain’s briefing worden georganiseerd. Van Amsterdamse zijde zal daarbij de binnenkomst-procedure te IJmuiden worden toegelicht. Aanwezig zullen daarbij zijn:
  Captain C.J. Muilwijk (havenmeester) en ondergetekende.
 11. Tijdens Sail zal een volledig uitgerust hoofdkwartier ter beschikking van de deelne- mers staan.
  Indien u vragen en / of suggesties hebt, aarzel dan niet kontakt met ons op te nemen.

Tot ziens in Amsterdam!!

Namens de Sail organisatie,

Drs JHJ van Doorn
secretaris