Rally 1970 – Notes – August 1970

ALCYONE CIRCLE
Secretariaat: Jhr. C.G. Sandberg
Koekoekslaan 3,
Wassenaar.
Tel: 01751-9721

Augustus 1970

Aan de deelnemers van de meeting 1970.

Best vrienden,
Door de vele druktes hebben wij niet iedereen een aparte circulaire gezonden over de a.s. reünie, maar iedereen telefonisch nog eens benaderd.
De navolgende schepen hebben zich gemeld:

Alcyone I
Caecilia
Helena Anna
Spurwing
Blue Griffin
Dotterblume
Flibustier
Oogwaai
vita Nova
Zeekameel
Eenhoorn
Frank Justin
Jacan
Koet
Margaretha
Marmara
Zeepaard

Het is de bedoeling dat wij Zaterdagmorgen 22 Augustus a.s. om 10,00 uur in ‘t clubgebouw van de Koninklijke Nederl. Zeil & Roei Ver. byeen komen

Daar wordt een palaver gehouden en de plannen voor de reünie verder toegelicht.

In grote lijnen zijn deze als volgt:

Vertrek uit Muiden Zaterday ± 20.00 uur.

Wij varen samen naar Hoorn waar de schepen gaan liggen op nader aan te geven plaats bij elkaar. Diner om ± 20.00 uur in ‘t Schouwburg Restaurant, Achterom 53, Hoorn. (Dit is aan de dijk, West van de nieuwe jachthaven) Prijs voor het diner f. 14.– exclusief dranken.

Zonday zullen wij op een nader aan te geven plaats een “sherry-party” houden. Na de sherry is de reünie officieel afgelopen maar iedereen is welkom in het clubgebouw van de Kon.Ned.Zeil 7 Roei ver. te Muiden waar een aparte tafel voor ons wordt gereserveerd. Hopelijk zien we ook veel deelnemers Vrijdagavond al in Muiden.

Tot zolang.
CG Sandberg
JCM van Marle