Obituary – Maria Emma Gerarda Valentijn-van Immerseel – December 28th, 1979

Onverwacht werd van ons weggenomen, nog voorzien van het H. Oliesel, mijn echtgenote en lieve moeder

Maria Emma Gerarda Valentijn – van Immerseel 

op de leeftijd van 47 jaar.

 

W.A. VALENTIJN
Tim

 

Langeraar, 28 december 1979
Woudsedijk 18

Geen bloemen – Aan huis geen bezoek

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van de “Aarhoeve”, te Langeraar.

Zaterdag 29 december is er om 19.00 uur een Avondmis in de Parochiekerk van de H. Hadrianus te Langeraar.

Zondag 30 december Rozenkransgebed om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Maandag 31 december zal de Eucharistieviering worden gehouden om 11.00 uur in voornoemde kerk,
waarna de begrafenis zal plaats hebben op het R.K. Kerkhof aldaar om 12.00 uur.

Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in het parochiehuis.