Newsletter nr. 52 – March 8th, 2010

Newsletter headerBeste vaarvrinden, dear members,


1. Korte terugblik Wintermeeting 6 maart 2010

We kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst in het Apollo Hotel Amsterdam. Zeer verheugend is de hoge opkomst van nieuwe (enthousiaste) eigenaren van Cormoranten. En niet te vergeten de zeer gewaardeerde aanwezigheid van moeder Van ’t Hull , Ida Scheltema en Klaus&Elgin Gerdts , die speciaal hiervoor uit Cuxhaven zijn afgereisd. We hopen dat de nieuwkomers zich alras zullen thuis voelen in het gemêleerd gezelschap van liefhebbers van Gunning-jachten. Tijdens de a.s. Summermeeting zal  de animo worden gepolst de winterbijeenkomsten voortaan jaarlijks of om de twee jaar te houden.


2. Summermeeting in het weekend van zaterdag 26 juni 2010 te Stavoren ( gemeentehaven)

Zoals reeds eerder gememoreerd zullen de zomerbijeenkomsten jaarlijks steevast in het laatste weekend van juni plaatsvinden. Er is levendige animo voor de zomerreünie 2010, die gaat dus definitief door, dus zet ‘m alvast in de agenda! Voor meer details zie de destijds per e-mail toegezonden Newsletter nr. 51 van oktober 2009. Alleen de hierin genoemde data kloppen niet en moeten zijn vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni 2010. Lukt het niet om de vrijdagavond binnen te lopen, zorg dan wel dat je zaterdagochtend op tijd bent voor het palaver, dat om 10.30 uur aan boord van de dan pas geschilderde Sayonara zal plaatsvinden. Degenen die niet op de Wintermeeting aanwezig konden zijn, krijgen dan alsnog het boek ‘Die scheep is moet varen’ van Hans Vandersmissen uitgereikt. We hopen dat de opkomst groot zal zijn. Er is een mogelijkheid dat Kathryn Walker, de oudste dochter van wijlen Jimmy Walker van de ‘Cicci’, uit Australië zal overkomen en wellicht op de zaterdag onze speciale gast zal zijn. Graag vernemen we per omgaande je bericht van aanmelding voor de Summermeeting, zulks onder opgave van het vermoedelijke aantal eters voor de zaterdagavond in het Vrouwtje van Stavoren.


3. Rally Kornwerderzand-Greetsiel  start maandag 12 juli 2010!

Tijdens de Wintermeeting afgelopen zaterdagavond is besloten de zomerreünie en de Rally niet te laten samenvallen, doch afzonderlijk te laten plaatsvinden. De zeilcruise zal in de komende weken verder worden voorbereid door het illustere duo Arjen van Boekel en Henk van ’t Hull en gaat dus storm en weder dienende door!  Voorlopige nadere informatie is te vinden in de voornoemde Newsletter nr. 51 van oktober 2009.Tot nu toe hebben zich vooralsnog aangemeld Avalon (Arjen en Rienkje van Boekel), Sayonara ( Marieke en Ymkje van Slooten), Harmonie (Klaus en Elgin Gerdts), Vita Nova (gebroeders Van ’t Hull) en Adriana van Texel (Peter en Henk-Jan Hoogenberk). Waarschijnlijk zal ook Puffin met Brooke Westover en Richard Brosius van de partij zijn. De rally zal zo worden opgebouwd, dat het collectief niet gaat overheersen en men vooral  ook op zichzelf kan zijn. Er komt nog een uitgebreide briefing over de zeiltocht! Graag alvast per omgaande je reactie of je ook wilt deelnemen aan deze prachtige waddenrally, die qua opzet en timing waarschijnlijk goed is te combineren met een vervolgvakantie op bijv. het Duitse of Nederlandse Wad.


4. Werkformat voor het boek in wording  ‘Alcyone Odyssee’

Tijdens de zomerreünie in juni 2009 zijn missie en stand van zaken rond het boek al nader toegelicht. Afgelopen zaterdagavond in het Apollo is uit de doeken gedaan, dat in deel 4 ‘Stamboek Gunning-jachten’ elk schip uitvoerig wordt beschreven en daartoe zonodig 2 a 3 pagina’s krijgt toebedeeld volgens een vaste opzet en indeling. De gegevens zullen grotendeels van jou als eigenaar moeten komen, hetgeen bij meerdere eigenaarwisselingen wellicht de nodige research zal vergen v.w.b. een historisch verantwoorde context. Een dezer dagen wordt je dit vaste format – in de vorm het uitgewerkte verhaal van Avalon als voorbeeld – toegezonden met daarnaast de bij ons bekende gegevens van je schip. Gevraagd wordt alle in dezen relevante gegevens en wetenswaardigheden in dit format te zetten en compleet met een mooie foto in jpeg  als mailbestand aan mij toe te zenden. Onze planning is er op gericht deel 4 als bulk in mei 2010 gereed te hebben. Jullie medewerking is van groot belang voor het welslagen van ons aller project, waar we inmiddels al ruim 1.5 jaar druk mee doende zijn. Het ligt in de bedoeling dit vierluik standaardwerk over de ontwerper Max Gunning, de  Valentijn scheepswerf, de vloot en de waarachtige zeemansverhalen en verre reizen met deze schepen, zo rond eind 2011 / begin 2012 tweetalig in de steigers te hebben. Een megaklus (in tijd en geld), maar naar wij menen cultuurhistorisch van groot belang voor het behoud van de inmiddels tot varend erfgoed verworden Alcyone’s en Cormoranten.


Uwer hoopvol bestuur in bange recessiedagen,


Arjen van Boekel (mede namens Joost van ’t Hull)

Board Alcyone Circle