Laudatio – F. Kemme – June 30th, 2012

Uitreiking Halcyon 2012

Inleidend vertoog
Er is zowaar een persoon in ons midden, die helemaal terug is van weg geweest.
Een lange tijd werd niet deelgenomen aan welke meeting van de Alcyone Circle dan ook.
Niet dat hij geen liefde koesterde voor hun Gunningjacht, integendeel.
Maar het kwam er door omstandigheden gewoonweg niet van.
Tegenwoordig is hij, als het even kan, met schip, zeilmaat en levenspartner present.
Daar wordt het bestuur heel gelukkig van, want het zijn alleraardigste varensgasten waarmee het genoeglijk vertoeven is. Daarenboven zijn ze al vele jaren in het bezit van een prachtige Alcyone II waarop zeer goed wordt gepast en die van de modernste snufjes is voorzien om vooral te kunnen blijven zeilen. Kortom, goed volk met een prachtig schip!
Het bestuur van de Alcyone Circle streeft niet louter en alleen naar behoud van de Gunningjachten als varend erfgoed, edoch apprecieert evenzeer een duurzame binding met haar owners, die deze markante en wetenschappelijke centreboards bevaren en alles wat daar mee samenhangt actief willen ondersteunen. Het is toch vooral ook de liefde voor dit type  Hollandse jachten, die ons hier samenbrengt. Men bezit dan ook geen Gunningjacht, maar verdient haar!

 

Laudatio
In aanmerking nemende dat,

  • onze member in kwestie de Alcyone Circle door de jaren heen toch trouw is gebleven;
  • er met het Gunningjacht intensief wordt gezeild, op getijwateren zelfs tegen wind en stroom in, ergo in omstandigheden dat andere schippers de hulpmotor inschakelen;
  • hij in elke haven veel bekijks krijgt en zich een waar ambassadeur toont van onze Gunningjachten;
  • het gezien hun leeftijd geweldig is te mogen ervaren hoe zeer zij zich verbonden voelen met hun Gunningjacht en het een lust voor het oog is hun Alcyone II onder zeil te zien varen,

heeft het bestuur van de Alcyone Circle besloten de fraaie Halcyon , die symbool staat voor de mythische en wonderschone Alcyone, uit te reiken aan
FRANS EN ANNEMARIE KEMME

Hindeloopen, 30 juni 2012

Arjen van Boekel en Joost van ‘t Hull
Bestuur Alcyone Circle