Summermeeting 1989 – Report

1989

Verslag van de zomer-reunie van de Alcyone Circle op 16, 17 en 18 juni 1989.

Gelukkig vond de reunie een week later plaats dan oorspronkelijk gepland. Daardoor konden we genieten van uitzonderlijk mooi weer. Het gehele weekend werd begunstigd door uitbundige zonneschijn en een frisse noordelijke koelte.

Verzameld werd op vrijdag 16 juni in achtermiddag en avond te muiden, waar we te “gast” waren in de jachthaven van de KNZ&RV. Voor een meer dan bescheiden liggeld was zelfe de bijbelse uitdrukking dat “vele laatsten dfe eerate zullen zijn” van toepassing op het beschikbaar zijn van de toiletgelegenheid op zaterdag morgen. De Coordinatie van het gebeuren lag ditmaal in handen van der Kreb, aangezien er geboorte en ziekte was bij de familie van ‘t Hull. Hij was genoodzaakt nogal wat te improviseren. Min of meer vanzelfsprekend werd tijdens de (hernieuwde) kennismaking op vrijdagavond gesproken over het feit dat voor Zaterdag ook weer noordelijke wind werd verwacht en daarom werd besloten om ‘s morgens om 09,30 te palaveren i.p.v. 11.00 uur. Tijdens dat palaver werd de start van de “westrijdfvaarderij ” naar Volendam vastgesteld op 10,45 uur op de lijn “vuur Pampus – boei 22”. De finish werd bepaald door de lijn “vuurtje van Marken N – scheidingston MN1 GZ2”.

Zo tegen 10.15 uur vertrokken de schepen, m.u.v. de Margaretha (nam niet deel aan de race) en Vrouwezand (kwam later i.v.m. bevrouwing). Aangezien het lekker bleef door- waaien ging het zeilen vlot en blugger dan verwacht, zodat de eersten ± 14.30 uur de finishlijn passeerden. Een volledig klassement is niet opgemaakt, maar de Bonnathure van M. Krijgsman was de eerste die de iendstreep haalde. De meeste schepen hielden nog wat op en neer op de rede van Volendam, terwijl Kreb met z’n ETI ging kwartier maken in de haven.

Na gemeerd te zijn werd aan boord van verscheidene schepen vreugde en verdriet over het behaalde resultaat met fris, pils of iets sterkers weggespoeld. Even na zevenen mildde het hele gezelschap, aangevuld met leden die op andere wijze naar Volendam waren gekomen, zich bij hotel Van Diepen, waar in een bijzonder geanimeerde sfeer werd genoten van het diner. In zijn taferl-rede memoreerde dhr Kreb het 25-jarig bestaan van de Circle en werden de heren Van Marle en van der Ploeg genoemd als de mannenban het eerste uur van de Circle. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Circle werd door dhr Santbrink aan alle sanwezige schippers een van een “Verenigingslogo” voorziene telefoonkiezer aangeboden.

Tijdens het palaver aansluitend aan het diner bleek det een aantal schippers niet de gep- lande sherryparty aan het slot van de reunie kon bijwonen. Dit nu bliik de oorzaak te zijn van een reunie kon bijwonen. Dit nu bleek de oorzaak te zijn van een nogal heftige woordenwisseling. De suggestie om de party te doen plaatevinden met een beperkt aan- tal schepen bleek op dat moment niet haalbaar. Afspraken betreffende een te houden winterreunie werden niet gemaakt.

Dhr Westover stelde op de vroege zondagochtend pogingen in het werk om alsong met een beperkt aantal schepen bijeen te komen. Gevolg was dat tijdens het middaguur 5 schepen, w.o. de Margaretha, die ‘smorgens vanuit Muiden nog naar Volendam gevaren was, aan een party ten zw van de vuurtoren van Marken deelnamen. Dit was een geanimeerd samenzijn.

Concluderend kan worden gesteld dat het over het geheel genomen een reuze gezellige reunie is geweest. Jammer van de dissonant op de late zaterdagavond, zeker richting bestuur, aangezien van die zijde, met name door dhr Kreb, er alles aan is gedaan het gebeuren tot een succes te maken, waarin hij is geslaagd!