Looking Back on the Reunion of June 2009

Terugblik Summermeeting Alcyone Circle 2009

 

To all,

Deelname
Ons jaarlijks Alcyone weekend, dit keer van 12 t/m 14 juni 2009, is inmiddels al weer historie. Van de 8 schepen of beter uitgedrukt van haar 8 ‘owners’, die zich hiervoor aanvankelijk hadden aangemeld, moesten 3 afhaken vanwege bijzondere omstandigheden, welke variëren van plausibele redenen als vervroegde vakantie tot net nog niet gereed of afgeschilderd. Niettemin hebben we met z’n allen (5 jachten en 18 schippers/opstappers) mogen genieten van een overwegend zonnig Stavoren en een prachtige zeilerij op de zaterdagmiddag. Heel bijzonder was ook de aanwezigheid van onze gast Tim Valentijn, die hiertoe speciaal was komen overwaaien vanuit de States en zichtbaar heeft genoten van het evenement en last but not least van het ‘patatje met’ en de gerookte paling als voorgerecht in ons aller ‘Vrouwje van Stavoren’. Dat kennen ze niet in Boston.

Mededelingen palaver
Tijdens het palaver op de zaterdagochtend kreeg elke deelnemer dit keer als geschenk het door de schrijvers gesigneerde boek ‘Zeezigeuners’ van Aad Twigt en Hella Janiczek overhandigd. Aad en Hella hebben van 1975 t/m 1984, samen met hun 2 dochters, indrukwekkende (zee)avonturen beleefd met de Alcyone I ‘Helena Christina’ , nu wederom ‘Avalon’ geheten. De voorzitter heeft wereldkundig gemaakt, dat een kleine redactiecommissie doende is met het schrijven en doen uitgeven van een boek in de vorm van een drieluik over ontwerper, scheepswerf en schepen. Elk gebouwd jacht zal in het derde deel uitvoerig worden beschreven. Nadere info volgt.

Prijsuitreikingen tijdens het Alcyone Buffet
Peter Hoogenberk verraste de zaterdag avond ons gezelschap wederom met de onthulling van een prachtige home made vervalsing in een zware eiken lijst van een schilderij uit de VOC-tijd, waarin toch zeker de kiellegging van het speeljacht (waarmee onze Alcyone II met kolderstok toch verrassend veel gelijkenis toont) herkenbaar is. Peter hield een oer Hollands betoog over de Engelsen uit die tijd en het ontstaan van hun term ’yacht’ . Het schilderij is – hoewel in essentie als blijvend aandenken gekoppeld aan de kristallen Alcyone Circle wisselbokaal – door Peter uitgereikt aan Arjen van Boekel voor zijn jarenlange energieke en bevlogen inzet voor de Circle. De Alcyone bokaal ging evenwel aan zijn neus voorbij en is dit keer door Joost van ’t Hull als stimuleringsprijs uitgereikt aan de nieuwkomers Willem en Selma Orthmann van de Margaretha L88. Hoewel de L88 niet vaarklaar te krijgen was, hebben ze toch de moeite genomen om zonder Cormorant acte de presence te geven en welwillend als crew mee te varen aan boord van de Adriana van Texel. Welkom Willem en Selma!

Vooraankondiging c.q. voorstel Summermeeting 2010
Voor degenen, die om welke reden dan ook niet aanwezig konden zijn: komt allen in 2010, het is de moeite van het proberen waard en hoe meer zielen hoe meer vreugde. Daarenboven is het telkens weer een schitterend gezicht om de unieke Valentijn/Gunningvloot zo broederlijk naast elkaar te zien en het is altijd ongedwongen en goed vertoeven zo met elkaar. Echte zeilwedstrijden worden bewust niet gehouden, dus de meeting is niet te vermoeiend en inspannend en de kans op averij is daardoor minimaal. Centraal staat de ontmoeting met onze zo bijzondere schepen en haar crew. De Summermeeting beslaat een weekend en heeft een min of meer vast programma zonder opsmuk: De vrijdagavond lopen de meeste schepen binnen en is verder vrij in te vullen: doe vooral wat je leuk lijkt, be free to go! De zaterdagochtend is er zo rond 10.30 uur het palaver, meestal traditiegetrouw aan boord van de Sayonara. Zaterdagmiddag wordt er gezeild en zijn we rond 16.30 uur terug aan de gereserveerde steiger in de haven. Zaterdagavond wordt rond 19.00 uur gezamenlijk een eenvoudig, doch voedzaam Alcyone Buffet genuttigd, waarbij sprake is van een ruime menukeuze. De zondag staat in het teken van gezond weer op en vertrek naar de thuishaven. Ingeval er voldoende animo is wordt nog een Coffeeparty georganiseerd, in de regel voor anker. Het weekend staat bekend om z’n laagdrempeligheid, relaxte en cosy sfeer. Om een ieder de gelegenheid te geven deel te nemen wordt gedacht aan het fixeren van een vast weekend, waardoor deze vooraf is te reserveren in een ieders zakelijk en/of privéagenda: ons voorstel is het derde weekend in juni. Hierbij is rekening gehouden met Oostergoo en Oerol, wordt de grote drukte vanwege zomervakanties in de haven gemeden en is het in het algemeen fraai weer met lang licht avonden. De laatste jaren wordt gekozen voor Stavoren om redenen, dat de plaats redelijk centraal ligt, we altijd een goede plek van de havenmeester krijgen toebedeeld en gastvrij in het Vrouwtje van Stavoren worden onthaald met een flexibele en smakelijk buffet tegen een relatief lage prijs.

 

Graag jullie reactie op een vast 3e weekend in juni en de locatiekeuze voor Stavoren.

 

 

Met vriendelijke varensgroet,
Arjen van Boekel & Joost van ’t Hull
Bestuur Alcyone Circle International