Letter to the Circle – Mr. Bolte & Mr. van Marle – March 1st, 1979

1 Maart 1979

Beste vrinden en vrindinnen,:

Door de sneeuw en de gladheid moesten we onze winterjijeenkomst op 13 januari afzeggen.

Maar de heer Broekens heeft ons voor een nieuwe bijeenkomst uitgenodigd op Zaterdag 31 Maart a.s. Het adres van de heer Broekens is: Konijnenwal 25 Tiel

Wij worden daar om 5 uur s’middags verwacht. Willen degenen, die goede films of dia’s hebben van hun laatste zeiltochten die meenemen? Wil Valentijn zal weer voor de verton- ing ervan zorgen.

De leden, die van plan zijn op 31 marrt a.s. te komen worden verzocht dit te berichten aan P.J. Ide Stadionweg 111, 1077 SJ Amsterdam, te. 722805 of aan Mr. J.C.M. van Marle, Anton Verheystr.5 1077 KS, Amsterdam.  Graag horen we ook met hoeveel intro- ducées ieder lid komt.

Wij willen deze brief niet besluiten zonder te vermelden, dat ons bijzonder gewaardeerde lid, Sir Percy Wyn Harris op 25 Februari is overleden.  Hij heeft in zijn “Spurwing” de wereld rongezeild en op verschillende winterreunies over deze tocht verteld.  Ook op veel zomerreunies was hij aanwezig, waar hij dan steeds onze dinertafel presideerde.  Zijn humor en typische “understatement” hebben wij altijd erg gewaardeerd.

Alcyone Circle

HK Bolte
JCM van Marle